Toyota Vios và Honda City: So sánh về không gian hành khách và tiêu hao nhiên liệu

2

Về không gian hành khách

Ở phiên bản mới, kích thước của Vios được mở rộng giúp mang lại không gian nội thất thoải mái hơn đôi chút so với Honda City:

Về tiêu hao nhiên liệu

Dựa trên số liệu công bố của nhà sản xuất, Toyota Vios có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn đôi chút so với City, đây là một lợi thế khá đáng kể, đặc biệt là khi sử dụng để chạy dịch vụ.