Mazda 3 2018 và Honda Civic 2018: So sánh về động cơ – an toàn

2

Động cơ – An toàn

Bảng so sánh động cơ vận hành trên Mazda 3 2.0 và Honda Civic 1.8 E:

Về trang bị an toàn trên Mazda 3 2.0 và Honda Civic 1.8 E không có nhiều khác biệt ngoại trừ túi khí trang bị trên Mazda 3 là 6 túi trong khi Honda Civic chỉ có 4 túi. Điều này chứng tỏ Mazda 3 vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ ở độ an toàn cao.