Mazda 2 2019 và Suzuki Swift 2019: So sánh về động cơ và an toàn

3

Về Động cơ – An toàn

Trang bị an toàn trên Suzuki Swift 2019 dừng lại ở mức vừa đủ, trong khi Mazda 2 gần như “full-option” với nhiều tính năng hiện đại.